नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने - TPTM.COM.NP
SUBTOTAL :

Follow Us

यौन /स्वास्थ्य
 नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने

नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने

यौन /स्वास्थ्य
Short Description:

Product Description


यौनसम्बन्धी विभिन्न रोग र एचआइभी र एड्सजस्ता रोगको संक्रमणका विषयमा जनचेतना बढ्दै जाँदा कन्डम प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो , नेपालमा एक वर्षमा ५ करोडभन्दा बढी संख्यामा कन्डम खपत हुने  ।

0 Reviews:

Post Your Review